Bike-Tourism

น่าน เพลินๆ

น่าน คือหนึ่งในเมืองน่ารักที่เย้ายวนด้วยความงามตามธรรมชาติของดอยสูง นอกจากจะเป็นแหล่งดูดาวที่สุดแสนโรแมนติกแล้ว ในเมืองยังอบอวลไปด้วยวิถีแห่งล้านนาตะวันออกที่น่าหลงใหล จนใคร ๆ ก็ต้องไป “กระซิบรักเสมอดาว” ที่น่าน และยังเป็นเมืองน้อย ๆ ที่ขี่จักรยานได้เพลินที่สุดอีกด้วย
แหล่งท่องเที่ยว
- ตลาดเช้า เรายังจะได้ตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวกันมาอย่างน่าศรัทธา กาดเช้าเมืองน่านมีสีสัน น่าสนุก ที่นี่เป็นแหล่งรวมของผู้คนหลากหลาย เราจึงได้เห็นทั้งวิถีการกินอยู่ การแต่งกาย การอู้คำเมือง หวานหูตามแบบฉบับของชาวพื้นถิ่นเหนือ พืชพรรณธัญญาหารละลานตา ที่ล้วนบ่งบอกถึงฤดูกาลและความสมบูรณ์พูนสุขของบ้านเมือง
- ข่วงเมือง ที่นี่คือลานกว้างที่ใช้ประกอบพิธีกรรมประจำเมืองเป็นใจกลางเมืองที่โน้มนำจิตวิญญาณของชาวเมืองน่านเข้าไว้ด้วยกัน ข่วงเมืองล้อมรอบไปด้วยวัดสำคัญ ๆ หลายแห่ง พิพิธภัณฑ์ คุ้มเก่า และบ้านเรือน เห็นได้ชัดว่ามีการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้บริเวณนี้ของเมืองน่านเป็น “พื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า” เป็นแห่งที่ 2 รองจากเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีฉากหลังอลังการของวัดภูมินทร์
- วัดภูมินทร์ เปรียบดังหัวใจการท่องเที่ยวเมืองน่านเลยก็ว่าได้ ที่นี่คือแหล่งรวมงานฝีมือชั้นบรมครู สะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองด้านศิลปะของน่านอย่างที่สุด แม้จะไม่มีความชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ก็มีหลักฐานชี้ว่า วัดแห่งนี้มีมาแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2146 จุดเด่นอย่างแรกที่เราเห็นก็คือ วิหาร ที่รวมอุโบสถและวิหารเข้าไว้ด้วยกันตามความคุ้นเคยของวัฒนธรรมล้านนาที่ให้ความสำคัญกับวิหารมากกว่า นอกจากนี้ ก็ยังมีลักษณะพิเศษ คือ มุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน คล้ายกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า กรุงเทพฯ ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสนละเมียดละไมที่ไม่ควรพลาดชมด้วยเหตุผลทั้งปวง สันนิษฐานว่า น่าจะวาดขึ้นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 โดยช่างวาดชื่อหนานบัวผัน ประกอบด้วยภาพ 4 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาพคัทธณะ กุมารชาดก ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยวาดอยู่ตอนกลางของผนังทุกด้าน ยกเว้นด้านตะวันตก ภาพทศชาติ ตอนพระเนมีราช วาดไว้ที่ผนังด้านทิศตะวันตก ภาพพุทธประวัติ วาดไว้ตอนบนสุดของผนัง และภาพบุคคลขนาดใหญ่ที่ด้านข้างของประตู นักวิชาการคาดว่า อาจหมายถึงเจ้าอนันตวรฤทธิเดชหรืออาจเป็นเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชส่วนภาพที่ทรงเสน่ห์ที่สุด คือภาพที่แยกออกมาเป็นเอกเทศ รู้จักกันดีในชื่อ “ภาพกระซิบรัก” แต่ที่ด้านข้างของภาพ ช่างวาดได้เขียนระบุชื่อไว้ว่า “ปู่ม่าน ญ่าม่าน” เป็นภาพหญิง-ชายขนาดใหญ่และงดงามกำลังยืนกระซิบกระซาบกันด้วยความเสน่หา
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ซึ่งเดิมคือหอคำ ที่ประทับและที่ว่าราชการของเจ้าผู้ครองนครน่าน บริเวณสนามหญ้าด้านหน้ายังมีวิหารหลังเล็กเหมือนของจำลองตั้งอยู่ เรียกกันว่า วัดน้อยถือเป็นวัดเล็กที่สุดในประเทศไทย ในบรรดาโบราณวัตถุที่น่าชม ชิ้นสำคัญที่สุดและเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมือง คือ งาช้างดำ ซึ่งเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายได้มาจากเมืองเชียงตุง งาช้างดำกิ่งเดียวของประเทศไทยนี้ มีความยาว 97 เซนติเมตร หนัก 18 กิโลกรัม
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่อชมเจดีย์ที่มีช้างปูนปั้นค้ำยันอยู่รอบฐาน ตามรูปแบบเจดีย์ช้างล้อมที่นิยมสร้างกันในสุโขทัยโดยช้างที่นี่โผล่ออกมาครึ่งตัวด้านละ 4เชือก ตามมุมทั้งสี่ อีก 4 เชือก วัดแห่งนี้ยังเป็นที่ที่พบศิลาจารึกสาบานเป็นมิตรกันระหว่างพญาผากองกับพระมหาธรรมราชาที่ 2 แห่งกรุงสุโขทัย
- วัดหัวข่วง ดูสงบงามยิ่งนัก ทั้งหอไตร เจดีย์และวิหาร มีการจัดวางผังอย่างดี เจดีย์ทรงปราสาทมีเทวดาปูนปั้นประดับอยู่ที่เรือนธาตุอย่างวิจิตร รูปทรงปริมาตรของเจดีย์องค์นี้ชัดเจนยิ่งกว่าเจดีย์แบบล้านนาโดยทั่วไป ส่วนหอไตรเป็นแบบพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีผังรูปทรงสี่เหลี่ยมที่เรียบง่าย ประดับผนังด้านนอกด้วยแผงไม้และกระจกสีอย่างน่าชม
- วัดสถารศ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นวัดหลวง มีเจดีย์ทรงระฆังหุ้มทองจังโก สร้างขึ้นในสมัยเจ้ามหาวงศ์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปไม้อีกด้วย
- วัดน้ำล้อม ชุมชนที่นั่น ทั้งปราชญ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง “พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้” จัดแสดงพระพุทธรูปไม้หลากหลายพุทธลักษณะ โดยมีช่วงเวลาในการสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2281-2505
- วัดพระเกิด สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2370 มีพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด โฮงครูบาอินผ่อง วิสารโท จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายหลายชิ้น ทั้งงดงามและหาชมได้ยาก นอกจากนี้หอธรรม หรือหอไตรสีขาวอันเก่าแก่ ก็ยังเป็นส่วนที่น่าชมมากของวัด มีลวดลายฉลุไม้ที่สวยงามอ่อนช้อย
- โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ คำว่า“โฮง” ภัทราภรณ์ ปราบริปู ลูกสาวของเจ้าฟองคำ อธิบายว่า ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่าโฮง ไม่เรียก “คุ้ม” เหมือนชาวเชียงใหม่ ขณะเดียวกันก็ไม่เรียก “เฮือน” ด้วยเช่นกัน ทุกวันบริเวณใต้ถุนที่นี่มีสาธิตการปั่นฝ้าย ย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติ และการทอผ้าด้วยกี่โบราณล้านนา เจ้าของโฮงเจ้าฟองคำยังจัดวางน้ำท่าและเก็บผลไม้ตามฤดูกาลมาวางไว้ให้ เป็นน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใครพบเห็นก็ชื่นใจ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาศรีนาป่าน-ตาแวน (ทีพนา-TEAPHANAA) ชาเมืองน่านที่ขึ้นชื่อลือชา ซึ่งมาเปิดร้านอยู่ที่นี่

Tell your friend!

เส้นทางปั่นจักรยาน อื่นๆ

ปั่นรถถีบ ผ่อเมืองรถม้า

ปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า 1,300 ปี ร่องรอยอารยธรรมโบราณหยั่งลึกลงในแผ่นดิน แม้ผ่านร้อนหนาวแห่งยุคสมัย ผู้คนก็ยังสืบทอดกันมาอย่างเข้มข้น ลำปางจึงเป็น “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” และก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การละเลียดชมเมืองอย่างช้า ๆ ด้วยจักรยาน พาหนะที่จะพาคุณไปตกหลุมรักเมืองนี้ด้วยกัน

หอมกลิ่นสะวันนา ทุ่งหญ้าแสลงหลวง

ภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สุดสายตาสลับป่าสน ห่มคลุมด้วยทะเลหมอกยามเช้า เมื่อบวกรวมเข้ากับทิวเขาและอากาศสะอาดสดชื่น ที่นี่ก็ราวกับสวรรค์ของนักจักรยานผู้มีหัวใจรักธรรมชาติเลยทีเดียวทุ่งนางพญา ปลายทางของคนรักการปั่นจักรยานเสือภูเขาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะบรรยากาศงดงามของธรรมชาติและสภาพเส้นทางที่สนุก ท้าทาย ครบทุกรส ระยะทางก็ไม่ไกลนัก ทว่ามีเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนรักธรรมชาติได้สัมผัสอย่างเต็มอิ่ม